Biografie - Samantha Thole

Biografie

Foto: Jan de Bruin

Samantha Thole (Utrecht 1982) voltooide haar opleiding tot autonoom kunstenaar aan de HKU in 2008, en vervolgde deze met een Master of Fine Arts aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Zij was als artist in residence verschillende werkperiodes verbonden aan het Europees Keramisch Werkcentrum in Den Bosch en Oisterwijk. Sinds haar eerste verblijf bij dat instituut is keramiek haar favoriete materiaal, zonder dat ze zich echter keramist noemt.

Zij voelt zich thuis in musea en heeft als referentiekader zowel hedendaagse kunst als de Romeinse en Griekse klassieke context, met een voorliefde voor de archeologie van oudheid en middeleeuwen. De actie van het maken en het beheersen van het materiaal zijn voor haar heel belangrijk. Het persoonlijke en intieme combineert ze met overtuigingen over de maatschappij en referenties aan het filosofische en het sublieme. Zij observeert en vindt opnieuw uit, zij doet met volle teugen indrukken op, die op het moment dat het nodig is elkaar vinden. Trefwoorden die haar werk kenschetsen zijn vertellen, verbinden, combineren, metamorfose, archaïsch, antropomorf.

Samantha Thole is gefascineerd door het doen van onderzoek en door het verkennen van nieuwe technische mogelijkheden. Een voorbeeld daarvan zijn haar experimenten met 3D-printen in klei, een werkelijk 21ste-eeuws ambacht. Dit is een initiatief van het mede door haar opgerichte internationale collectief We_are_vessels. De kunstenaar werkt daarbij samen met specialisten op keramiekgebied aan een product. Samen met een Italiaanse technicus en onderzoeker maakt zij daarnaast combinaties van archeologische en natuurhistorische voorwerpen die in 3D-gescand samen een nieuw werk vormen.

Haar werk bevindt zich in diverse particuliere en museale collecties. Zij is de tweede levende kunstenaar van wie objecten in de collectie van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden zijn opgenomen.

Artistieke uitgangspunten